Annonceindlevering

 

Bornholms Tidende

Indleveres senest dagen før kl. 10.00
Små annoncer (1-spalte uden ill.) skal indleveres til Bornholms Tidendes ekspedition senest kl. 15.30 dagen før indrykning.
Annoncer til lørdage skal være indleveret torsdag kl. 15.30

 

Rytterknægten

Indleveres senest fredag kl. 10.00
Små annoncer (1-spalte uden ill.) skal indleveres til Bornholms Tidendes ekspedition senest mandag kl. 10.00 
Korrektur-annoncer skal indleveres senest 1. arbejdsdag før sidste frist jvr. ovenfor.
Annoncer kan sendes til e-mail: annoncer@bornholmstidende.dk
Bladet forbeholder sig ret til, når tekniske omstændigheder nødvendiggør det at udskyde annoncer til den efterfølgende hverdag.

 

Denne uges Bornholm

Kontakt: dub@bornholmstidende.dk

Forrige side